Digitala skolverktyg

Vi lär våra elever att använda digitala skolverktyg. Målen är att eleverna ska behärska följande:

  1. Hitta, Öppna, Läsa PDF i Google Drive
  2. Hitta, Öppna, Läsa, Skriva, Skicka Mail
  3. Skapa, Skriva, Spara, Dela dokument i Google Drive
  4. Använda en digital kalender och kontakter
  5. Skapa, Skriva, Spara dokument, kalkyler, presentationer
  6. Källinhämtning, fakta-sökning, källgranskning
  7. Skapa, redigera bilder, filmer
  8. Skapa, redigera ljudsekvenser och kombinera med film
  9. och mycket mycket mer

Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte gör skolarbetet?

Surfplattan är ett redskap som ska användas för skolarbetet. Skolans regler för hur vi lär och umgås i klassrummet gäller oavsett om vi använder dator, surfplatta eller skolböcker.

Varför spärrar ni inte av olämpliga internetsidor?

Vi har medvetet valt att jobba med frihet under ansvar. Spärrarna för olämpliga sidor måste finnas i "huvudet på eleverna . Eleverna måste lära sig att hantera ansvar utan spärrar i datorerna. Vi kommer att arbeta med IT och etiska frågor tillsammans med eleverna.

Kommer ni att hålla koll på vad mitt barn använder surfplattan till?

Ja, skolan kan komma att kontrollera innehållet i surfplattan. Skola och hem måste samarbeta kring användningen av surfplattan.

Vilka program får laddas ner?

Eleverna får installera alla program de har licens för och alla program som man får installera gratis. Självklart ska de program som laddas ned inte strida mot skolans värdegrund.

Ska jag alltid ta hem min surfplatta?

Ja, varje dag. Vi förväntar oss att du laddar plattan hemma över natten.

Vad händer om jag glömmer surfplattan hemma?

Du förväntas ha med surfplattan med batteriet fulladdad varje dag. Om du missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat.

Vad innebär att skolan har rätt att få omedelbar tillgång till datorn för uppgradering av programvaror, service, kontroll och underhåll?

Det innebär att du kan behöva lämna in din surfplatta i skolan, naturligtvis betyder det inte att det du måste komma med surfplattan under lov eller helger.

Måste surfplattan vara laddad när jag kommer till skolan varje morgon?

Ja, du behöver surfplattan i det dagliga arbetet i skolan.

Jag kan inte ladda min surfplatta eftersom min sladd kommit bort, vad gör jag?

Du förväntas ha surfplattan laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder sladden får du själv köpa en ny.

Vad ska jag göra med surfplattan när jag till exempel har idrottslektion eller äter på Humlegården?

Förvara alltid surfplattan i ditt låsta skåp när du inte behöver den i skolarbetet. För elever i årskurs 3-5, lämnas plattan i låst klassrum eller lärarrummet när ni går iväg.

Får jag smycka min platta, till exempel med klistermärken?

Ja, men när den ska återlämnas ska den vara ren och snygg och fri från klistermärken.

Plattan funkar inte som den ska, vad ska jag göra?

Kontakta din mentor. De vet hur du ska göra.

Vad skulle hända om det kommer virus i plattan?

Då ominstallerar vi plattan i skolan. Det är viktigt att man då och då säkerhetskopierar filer man är extra rädd om på t ex Google Drive eller en hemmadator.

Om min platta är sönder och behöver in på service, hur lång tid tar det innan jag får tillbaka den? Får jag en låneplatta under tiden?

Skolan har låneplattor.

Plattan fungerar inte med det trådlösa nätverk hemma, kan skolan hjälpa mig?

Nej.

Jag har glömt plattan på bussen, vad ska jag göra? Måste vi köpa en ny om den inte återfinns?

Ja. Har familjen hemförsäkring med allriskskydd gäller den. Skolans försäkring täcker inte borttappade plattor.

Plattan blev stulen i skolan, vem ersätter?

Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat plattan enligt avtalet gäller skolans försäkring. Det är viktigt att eleven alltid håller plattan under uppsikt eller inlåst i skåpet. Har skåpet inte varit låst, gäller inte skolans försäkring.

I avtalet står att eleven ansvarar för plattan och att den inte får lämnas utan uppsikt, vad innebär det?

Det innebär att eleven ska förvara plattan i sitt skåp om man inte har lektion. Under lektionstid är det viktigt att tänka på att den inte lämnas obevakad men naturtligtvis går det bra att läman den i klassrummet där läraren finns om man tillfälligt måste gå ut.

På väg till skolan föll plattan av pakethållaren på cykeln. Vad gäller?

Då gäller er hemförsäkring.

Måste vi ha skrivare hemma för att mitt barn ska kunna skriva ut sitt skolarbete?

Nej. Vi försöker medvetet minska antalet utskrifter, när utskrift behövs finns möjlighet att skriva ut på skolan.

Får jag ta med min egen dator eller surfplatta till skolan?

Ja. Men du ansvarar för den själv. Skolan tar inte ansvar för några privata saker.