1. Information 2021-04-08

  2021-04-08
  Information om vecka 15
 2. Skärtorsdag 1e april 2021

  2021-04-01
  Information om vecka 14
 3. Information 2021-03-24

  2021-03-24
  Information inför vecka 13 - 2021
 4. Information 2021-03-11

  2021-03-11
  Information om vecka 11 - 2021
 5. Information 2021-02-25

  2021-02-25
  Smittspridningen ökar
 6. Information 2021-02-11

  2021-02-11
  Smittspridningen minskar något
 7. Information 2021-02-04

  2021-02-04
  Smittspridningen planar ut.
 8. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 9. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 10. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 11. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 12. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 13. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 14. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 15. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 16. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 17. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 18. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 19. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 20. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020

Verksamhets- & Corona-information

2020-04-05
Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!

Det har nu gått en månad sedan myndighetssverige vaknade upp och på allvar började agera. Det var veckan efter Stockholms sportlov som regeringskansliet förstod att hemvändande alp-resenärer tog med sig ett redan globalt spritt virus, som därefter främst spridits inom och mellan familjer. Vi är tacksamma för att vår vardag dessa fyra gångna veckor trots allt har fungerat hyfsat bra och att det är tack vare er föräldrar, elever, barn och all personal.

I fyra veckor, har förändringarna kommit dagligen. Sverige har valt en egen väg, jämfört andra länder.  För tillfället finns flera starka indikationer, på att viruset är i hela världen för att stanna, att det kommer florera i vågor och att viruset trots allt inte är så livshotande som man först trott, och att de länder som valt att stänga ned allt snart måste lätta på restriktionerna för att hela länder inte ska gå sönder.

Vi vet därmed att vår beredskap för snabba förändringar måste vara hög under lång tid. Vi vet att vi måste kunna ställa om och vara reserver för varandra. Vi vet att vardagen kommer vara påfrestande för oss alla i många månader framöver.

För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut, och när orken tar slut agerar man irrationellt.

Följande gäller generellt

Det är nu två månader kvar till skolavslutningarna, och följande kommer gälla tills annat meddelas.

Besöksförbud

Från och med mars har vi haft ett generellt besöksförbud. Besöksförbudet förlängs tills vidare. Konkret innebär det att obehöriga inte har tillträde till varken område eller fastighet. Behörig är den elev, det barn som går på avdelningen/klassen och den förälder som är där för att lämna eller hämta sitt barn. Vid hämtning och lämning av barn på förskolan eller på fritids, får därför endast en förälder beträda område / fastighet. Övriga anhöriga som följer med ska därför stanna i bilen. Observera att bilars motorer inte får gå på tomgång utanför våra verksamheter.

För att minska ned antalet besök, instrueras personalen att i möjligaste mån, ersätta möten och samtal med videomöten i Google Meet.

Informationsansvar

Som förälder, om du eller något av dina barn som går hos oss insjuknar i konstaterad smitta som covid-19, så måste du informera verksamhetens ansvariga, dvs till Maria Jarvi som rektor på förskolan (tel 0418-404425) eller till VD/rektor Peter Strömblad (tel 0418-404424). Det går också bra att lämna smittskyddsinformation genom kansliet, Malin Prumell på tel 0418-404421, eller på vår sjukanmälningstelefon 0418-404429. Det är otroligt viktigt att smittskyddsinformation når oss omedelbart, även vid misstänkt smitta.

Som ansvariga för arbetsmiljön, är det Marias och Peters uppgift att så långt möjligt skydda personal och barn/elever från smitta, utan att överträda andra lagar och förordningar. Då vi inte är en vårdverksamhet, utan en omsorgs- och utbildnings-verksamhet har vi inte skyddskläder -exvis “rymddräkter”- utan det vi kan göra är att avgränsa och omorganisera.

Du som förälder, har ansvar att ta till dig den information som vi som förskola och grundskola skickar ut. Du behöver även följa den information som ges ut av Folkhälsomyndigheten. Vi som ansvariga följer MSBs, FHMs, Skolverkets och många fler informationskanaler. Det vi skickar ut, är mer specifik information som gäller just hos oss.

Beredskap för stängning

I händelse av smitta eller liknande har vi befogenhet att stänga ned delar av vår verksamhet, med mycket kort varsel. Samma sak gäller om regeringen beslutar om stängning. Vid stängning är vi skyldiga att hålla delar av verksamheten öppen. De delarna som i så fall kommer vara öppna, är för föräldrar som har samhällsbärande yrken. Vi har dock ingen möjlighet att inventera vilka av våra föräldrar som har sådana yrken, utan du som förälder behöver i så fall informera oss inför en eventuell stängning. Arbetsgången vid en eventuell partiell stängning, ser ut så här, där du som vårdnadshavare har en aktiv del:

Rent konkret kan det innebära att grundskolan stängs, att fritidshemmet stängs, att förskolan stängs, men att barn till föräldrar i samhällsbärande yrken välkomnas till en viss del av verksamheten, som därmed är tillgänglig för endast de som verkligen behöver omsorg. En stängning kan också innebära att elever i årskurs 9 undantas och undervisas på plats.

Om vi måste stänga, kommer samtliga att informeras, via mail, på vår hemsida och på vår facebooksida. 

Du som förälder till yngre barn, det enda du behöver göra vid besked om stängning, är att fråga din arbetsgivare, om du arbetar i s.k. “Samhällsviktig verksamhet” och därefter meddela oss din arbetsgivares svar. Du har rätt att kräva ett skriftligt intyg från din arbetsgivare som du kan skicka till oss.

Sjukdomstecken

Så som tidigare meddelats gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De är: “Håll avstånd och ta personligt ansvar.” samt “Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.”

”Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.” 

Riktlinjerna finns publicerade på FHMs hemsida och gäller till och med 2020-12-31. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/ och https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Föreningsstämma 23/4-2020

Svalövs Montessori Ekonomisk Förening, är nu klar med bokslut och revision. Trots pandemi måste livet gå vidare, även om arrangemang måste ske på andra sätt än vanligt. I år kommer föreningsstämman att strömmas som en live-video. Detta för att rekommendationerna är att undvika sammankomster. Endast VD och presentatörer kommer närvara fysiskt för att genomföra stämman, med er deltagare på distans. Då beslut på en föreningsstämma kräver röstning blir anmälningsförfarandet annorlunda jämfört tidigare år. Vi kommer skicka ut specifik information till er som är medlemmar om hur föreningsstämman kommer gå till i detalj, och vad ni behöver förbereda hemma.

Handlingar till och information inför stämman publiceras på http://svalovsmontessori.se/forening/?page=foreningsstammor och 

Livestreamen av föreningsstämman hittar ni på: https://stream.meet.google.com/stream/55f061eb-ca08-4311-8ea0-b4611e7a6ec8.

Läsåret 2020/2021

Vi håller nu på och förbereder det kommande läsåret. Söktrycket till både förskolan och grundskolan är mycket högt och det är många som inte fått positivt plats- eller antagningsbesked. Antagningen är genomförd och till hösten välkomnar vi än fler elever. I vår omedelbara närhet placeras både Pågatågsstation och busstorg. Det kommer därmed i framtiden bli mycket lätt att resa till vår grundskola, varför vi räknar med att successivt utöka högstadiet och vässa vår profilering.

Parken får med start imorgon måndag en översyn av arborister. Deras inventering och förslag  är ett första steg till att senare med landskapsarkitekter göra hela parken till “Montessoriparken”. Vårt mål är en trygg, säker, livfull och inbjudande skol- och parkmiljö. Under skoltid, är parken redan idag ett skolområde, med bil- och rökförbud och utanför skoltid är det en allmän parkmiljö, för evenemang och trivsel i naturens läkande krafter.

Parken är Q-märkt, vilket betyder att i stort alla åtgärder kräver bygglov. Varsam skötsel och utveckling av parken kommer göras av Svalövs Montessori tillsammans med Lantmännen över många år framöver.

Till Läsåret 2020/2021 söker vi idag en vikarie för lärare Julia Österholm i F-1, och vi söker en tredje lärare till team 4-5. Till Förskolan söker vi alltid fler förskollärare och samtliga vi söker bör ha påbyggnadsutbildning i Montessoripedagogik. Allt lärande bygger på fungerande relationer mellan barn och pedagog. I år räknar vi inte med större personalförändringar, förutom att välkomna åter de som nu är föräldralediga, Julia Boson, Victoria Sjunner, Sofie Hirvonen och Elin Malm. Läsårstiderna publiceras veckan som kommer.

Förskolans & Fritidshemmets verksamhet

Förskolans och Fritidshemmets planerade verksamhet för återstoden av året förändras en hel del. Utflykter och gemensamma samkväm ställs in eller skjuts på framtiden.

De barn som ska gå upp till Förskoleklass, har två uppgångsdagar, den 6e och den 13e maj. Dessa dagar kommer genomföras eftersom det är det bästa för barnen, att få bekanta sig med ny miljö och för dem nya vuxna. Personalen genomför dagarna på ett säkert sätt. Måndagen den 25e maj klockan 18:30- kommer det vara informationsträff, och den blir via videolänk, där ni kommer kunna delta på distans på olika sätt. Informationen LiveStreamas på länk https://stream.meet.google.com/stream/8458e0f8-74be-473f-be00-5dd3bce697ea
Mer information kommer vi skicka ut längre fram.

Vi har precis välkomnat Yvonne Beckmann-Sjödin som ny förskollärare. Yvonne jobbar på avdelningen Solen, tillsammans med Sara Erlandsson och Kajsa Sunven. Den siste april jobbar Yamila Prieto sin sista dag hos oss och lite senare återkommer Julia Boson från sin föräldraledighet.

Förskolans avslutning i kyrkan med sedvanlig fika efteråt ställs in. Avslutningen för barnen kommer genomföras som en intern ceremoni. Denna ceremoni tidigareläggs till onsdagen den 10e juni så att samtliga 15-timmars barn kan delta.

Sommarveckorna v25-v32

Årets sommarperiod startar i midsommarveckan och avslutas en vecka in i augusti. Brytpunkten för abonnemang är den 1e augusti, och de med barnomsorgsabonnemang, som ska bli fritidsbarn flyttas då administrativt över.

Eftersom frånvaron under corona-tiden pendlar mellan 70-30% är det mycket stor sannolikhet för att verksamheterna slås samman både tidigare och längre period än vad som har aviserats. Då vi idag inte  heller vet något om coronavirusets utbredning i Sverige så långt i förväg, eller vilka som eventuellt har ett helt annat omsorgsbehov för att man arbetar i “samhällsviktig verksamhet”, kan öppettiderna komma att ändras. Just nu, utgår vi ansvariga från att fritidshemmet flyttar till förskolan under hela sommarperioden, men om det verkligen blir så, återkommer vi till.

Alla uppmanas för att minska smittspridningen till att “sprida ut sin sommarsemester”. Det är verkligen i allas bästa intresse, att förlänga ledigheten från verksamheten, dvs att sommaren blir en “social distansering”, är en familjeplaneringsfråga. Detta går att åstadkomma genom att man som föräldrar blandar tidig och sen ledighet. Var så säkra, det kommer bli en annorlunda sommar, för alla i år.

Till oss, behöver ni så tidigt som möjligt, anmäla ert barns sommarlovsledigt, och det görs på http://svalovsmontessori.se/omoss/?page=sommarlov

Från och med vecka 33, kommer förskolan och fritidshemmet garanterat att vara åtskilda igen.

Grundskolans verksamhet

Grundskolans verksamhet för återstoden av året förändras mycket och följande gäller.

Samtliga utflykter och skolavslutningen i Torrlösa kyrka ställs in, och de avslutande dagarna före skolavslutningen ställs också in, varvid läsåret förkortas. Vi kommer ha intern skolavslutningsceremoni fredagen den 5e juni. Elevernas betyg postas hem.

Långt mer än hälften av alla elever har under mars månad en frånvaro över 20%-gränsen, som gäller för anmälan till socialtjänsten. Skolplikt gäller alltjämt i Sverige. Vi har inte möjlighet och kommer inte att undervisa friska elever på distans, därför är det viktigt att ni som har barnen hemma bestämmer träff med ert barns lärare för att hämta hem undervisningsmaterial.

Kvarvarande utvecklingssamtal genomförs mellan mentor och elev, under skoltid. Efter utvecklingssamtalet får eleven kopia på sin utvecklingsdokumentation att ta med hem. Föräldrar kan därefter ställa frågor och framföra synpunkter på dokumentationen och skolsituationen generellt till sitt barns mentor. Vid behov kan lärare genomföra videosamtal med enstaka föräldrar via Google Meet.

Skollunchen är idag mer utspridd över tid jämfört tidigare. Vi har att undvika trängsel i samband med att eleverna ska ta sin lunch. Det är färre bestick, glas och tallrikar framme, dvs det diskas mer. Eleverna tvättar händerna före och efter maten och personalen sprider ut eleverna mer i matsalen jämfört normalt. Vi upplever att FHM:s och Socialstyrelsens nya riktlinjer för skollunch efterlevs mycket väl.

Pågående utredningar av särskilt stöd, som NPF, ADHD och autism fortgår internt enligt plan men inte externt. Psykiatrin i Skåne som vi är beroende av, har under en längre tid remitterat till fristående aktörer i storstadsregionerna. Pga reserestriktioner och besöksförbud går utredningar för fastställande av diagnoser på sparlåga. Våra interna screeningar, pedagogiska kartläggningar av generella skolsvårigheter och dyslexi-utredningar fortgår enligt plan.

Planerade vaccinationer som går att flytta till hösten, kommer flyttas till hösten. Vaccinationer som inte går att senarelägga kommer erbjudas dem det berör.

Team F-1

Undervisningen i årskurs F-1 ändras inte, förutom inställda utflykter och att resterande utvecklingssamtal hålls mellan mentor och elev.

Lärare Julia Österholm som är höggravid, har nu gått på planerad föräldraledighet. I årskurs F och 1, ändras bemanningen från och med efter påsklovet. Fram till skolavslutningen minskas Klass F-1b, genom att ett fåtal elever flyttas från klass F-1b till klass F-1a och F-1c. Dagsrutinerna för samtliga klasser i F-1 består genom att personal omfördelas i verksamheten och att Linda Nilsson utökat sin tjänst till heltid. Genom att samma personal hanterar och undervisar samma barn är det bästa för barnens harmoni och trygghet. Konkret innebär det att Carina Lennartsson startar F-1b:s skoldag (läse- och arbetspass), att Åsa Fajersson tar högläsningen, att Linda Nilsson kl 9 tillsammans med lärarna Heléne Persson och Sandra Nilsson startar samtliga tre klassers undervisningspass. Att rasten kl 10 och EQ-passet kl 10:30 samt lunchen är oförändrad, och att eftermiddagen precis som idag är utspridd i fyra olika klass/grupprum som Sandra och Heléne driver med hjälp av resurspedagogerna.

Team 2-3

Undervisningen i årskurs 2-3 ändras inte, förutom inställda utflykter och att resterande utvecklingssamtal hålls mellan mentor och elev.

Team 4-5

Undervisningen i årskurs 4-5 ändras inte, förutom inställda utflykter och att resterande utvecklingssamtal hålls mellan mentor och elev.

Lärare Arbenita Gashi som är höggravid, kommer gå på planerad föräldraledighet från och med vecka 17. Hennes undervisning kommer genomföras av Liselotte Persson, med undantag för mentorspassen och den praktisk- estetiska undervisningen.

Lisebergsresan för årskurs 5 kommer genomföras senare. Förhoppningsvis till hösten, och om det inte går så blir Lisebergsresan av våren 2021.

Uppgångsdagarna för årskurs 5, blir av. De är planerade till den 6e maj och 13e maj. Information för blivande sexor ges måndagen den 25e maj, via videolänk med start klockan 19:30. Länk till LiveStream är https://stream.meet.google.com/stream/52c4cf13-a030-4737-890f-79dd59f2dc9c

Mer information om informationsträffen kommer längre fram. För er som ska bli sexor gäller framför allt att redan nu börja tänka på vilket språkval som kan vara intressant för just dig. Att lära sig språk, gör världen mindre, även om det just nu inte går att resa nästan någonstans i världen - så kommer det gå att uppleva Rom, Paris, Madrid, London, Berlin och många andra spännande platser i framtiden igen. Att kunna språk är kul, och det är tack vare språk, som vi alla kan förstå varandra. Språk är livsviktigt.

Team 6-7

Undervisningen i årskurs 6-7 ändras inte, förutom inställda utflykter och att resterande utvecklingssamtal hålls mellan mentor och elev.

Det faktum att frånvaron är så hög, kommer påverka betygsättningens möjligheter, varför elever i årskurs 6-9 som får underkänt betyg i något ämne, kommer ha förlängd skolplikt till och med onsdagen den 17e juni. Skolpliktens efterlevnad för dessa elever, vecka 24 och 25, kommer innebära både fysisk närvaro och distansundervisning, via Google Meet, samt prövning av kunskaper mot kraven för att kunna utfärda betyg.

Under vecka 23 skall samtliga utlånade Chromebooks återlämnas till skolan.

Team 8-9

Undervisningen i årskurs 8-9 ändras inte, förutom inställda utflykter och att resterande utvecklingssamtal hålls mellan mentor och elev.

Det faktum att frånvaron är så hög, kommer påverka betygsättningens möjligheter, varför elever i årskurs 6-9 som får underkänt betyg i något ämne, kommer ha förlängd skolplikt till och med onsdagen den 17e juni. Skolpliktens efterlevnad för dessa elever, vecka 24 och 25, kommer innebära både fysisk närvaro och distansundervisning, via Google Meet, samt prövning av kunskaper mot kraven för att kunna utfärda betyg.

Den förlängda skolplikten ersätter lovskolan för elever i årskurs 8-9.

PRAO, PRaktisk ArbetsOrientering, ställs in och kommer genomföras internt för årskurs 8 under vecka 19-20. De elever som har fått prao-plats, och där arbetsplatsen alltjämt kan och vill genomföra prao får givetvis genomföra praon.

Årskurs 9:s klassresa kommer genomföras som ett läger i naturen under vecka 23. Kristoffer Nilsson och Malin Brusquini leder lägret.

Under vecka 23 skall samtliga utlånade Chromebooks återlämnas till skolan.

Allmänna råd om oro

Mat- Ät bra mat på regelbundna tider.
Sömn - Sov på natten och var vaken på dagen.
Motion - Gå utomhus på promenad/annan träning om möjligt dagligen. Annars inomhusträning.
Naturen - Vistas i naturen så mycket som möjligt.
Hygien - Gå upp och duscha, borsta tänderna och klä på dig som en vanlig dag.

Hantera din egen oro

Ovisshet är jobbigt och kan visa sig som rädsla, ilska eller förnekelse. Det är normalt att känna oro och det finns samtidigt mycket man kan göra för att minska den och lättare kunna hantera den. - Tips:

 • Ta del av nyheter/aktuell information om corona max 1-2 ggr/dag på en bestämd tid. Använd en tillförlitlig källa. Ex myndigheternas presskonferenser.

 • Använd största delen av tiden till att lyssna på musik, positiva nyheter, lyssna på ljudbok etc.

 • Undvik sociala medier.

 • Stäng av pushnotiser från media på din smartphone.

 • 2 minuters regeln - när du oroat dig i två minuter. Säg stopp till dig själv. Börja utvärdera om din orostid varit givande, om du kommit fram till något användbart, någon lösning. Om inte bryt och gör något annat.

 • Lugnande andning. Vi tänker bättre när vi är lugna. Lugnet finns i utandningen. Andas in ett normalt andetag genom näsan, pys ut luften genom munnen. Alternativt andas in när du räknar till tre och ut när du räknar till fem. När du andas ut tänk luuuggn. Viktigt att magandas (magen spänns ut när du andas in och in när du andas ut.).

 • (Tidigare psykisk ohälsa och svårigheter i livet brukar göra sig påminda i sådana här situationer vilket kan göra det extra jobbigt)

Prata med oroliga barn

 • Lyssna på barnets oro. Berätta för barnet att det är ok att vara orolig, var själv lugn.

 • Svara på barnets frågor, åldersanpassad information.

 • Inge hopp- Berätta att ni som vuxna kommer att fortsätta att finnas där för barnet och att det kommer en tid när det är som vanligt igen.

 • Efter en stund. Styr barnets fokus till något annat.

Om du som förälder själv är orolig och inte kan hantera detta är det bättre att säga detta till barnet “detta är inte farligt, men jag är orolig ändå”. Det går också att bemöta barnets oro med att säga “detta är inte farligt för små barn, vi stannar hemma för att skydda de äldre”.

Hantera isolering och ensamhet

 • Om Du mår dåligt av att tvingas vara hemma/vara isolerad/arbeta hemifrån; Tips:

 • Ha kontakt med släktingar, kollegor eller vänner via skype/telefon flera gånger per dag.

 • Visa omtanke om familjemedlemmar, dvs var snäll även om du irriterar dig på dem.

 • Schemalägg din dag, inkl pauser.

 • Tänk positivt- använd fantasin och se möjligheterna med situationen.

Avslutningsvis

Det här med att inte kunna ha det som vanligt utan att kolla nyheter hela hela tiden är inte så lätt.

Hittar ni 80-talslåtarna (30st) i bilden?  (typ: video killed the radio star  …)

Vänliga hälsningar
hela skolledningen, gm

Peter Strömblad
VD Svalövs Montessori