1. Information 2021-04-08

  2021-04-08
  Information om vecka 15
 2. Skärtorsdag 1e april 2021

  2021-04-01
  Information om vecka 14
 3. Information 2021-03-24

  2021-03-24
  Information inför vecka 13 - 2021
 4. Information 2021-03-11

  2021-03-11
  Information om vecka 11 - 2021
 5. Information 2021-02-25

  2021-02-25
  Smittspridningen ökar
 6. Information 2021-02-11

  2021-02-11
  Smittspridningen minskar något
 7. Information 2021-02-04

  2021-02-04
  Smittspridningen planar ut.
 8. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 9. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 10. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 11. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 12. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 13. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 14. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 15. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 16. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 17. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 18. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 19. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 20. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020

Information 2021-02-25

2021-02-25
Smittspridningen ökar

Smittspridningen ökar i Svalöv (från 28 till 35 nya fall av Covid19). Smittskyddet har gått ut med rekommendation att ha distansundervisning efter sportlovet för både högstadier och gymnasier.

Av flera skäl, har vi valt en medelväg; att de yngre eleverna, som enligt Folkhälsomyndigheten som inte är drivande i smittspridningen ska gå i skolan och de äldre eleverna har distansundervisning, förutom för de som tydligt gynnas av skolnärvaro, ska komma till skolan. För dessa anpassas undervisningen särskilt.

För vecka 9 och 10 gäller följande:

 • Barn i Förskolan, verksamheten är öppen precis som tidigare.
 • Elever i Mellanskolan, skoldagarna följer ordinarie schema, och alla skolpliktiga elever ska komma till skolan.
 • Elever i Storskolan: Alla elever utom de som fått särskild kallelse till närundervisning, har distansundervisning via google meet.

För elever som har distansundervisning går det att beställa lunchlådor för avhämtning. Distribution sker kl 12:00-12:45 av kansliets personal. Beställningsformulär finns på vår hemsida, under "blanketter".

Nästa besked kommer torsdagen den 11e mars.

En allmän betraktelse är att:

Vi ser tydligt att de flesta elever i årskurs 6-9 varken gynnas eller missgynnas av distansundervisning. Vi ser dock att distansundervisningen gör positiv skillnad för elever som har större behov av studiero, samtidigt som distansundervisning missgynnar elever som behöver mer frekvent stöd, oavsett om det handlar om starthjälp eller hjälp att att vara vid i studierna. För i stort alla elever ser vi dock att distansstudier på högstadiet utarmar det sociala samspelet och det oroar inte bara oss utan hela världen. I mitt senaste möte med departementet, FHM och alla skolmyndigheter i går, så är det just pandemins effekter på måendet som samtliga bekymrar sig för. Några lösningar finns tyvärr inte, mer än att så som vi nu gör, anpassa vår organisering efter de som behöver skolans närhet absolut mest.

För flera elever är det tydligt positivt med längre beslut än en vecka i taget. Att skolgångsbeslut endast har ett par dagars framförhållning och endast varar en vecka är dåligt. I vår omvärld finns flera skolor som har var annan dags undervisning, var annan veckas undervisning, halva klassen i skolan och halva klassen på distans (fixar inte lärarna bra). De organiseringarna har tydligt kraftigt negativa effekter för eleverna och för lärarna. Vi väljer därför att nu framöver köra så enhetligt som möjligt och lite längre i stöten. Därmed återgår vi till två-veckors beslut om distans/närundervisning för eleverna i betygsårskurserna.

Några har hört av sig om prao, gymnasieansökningar, uppgångssystematik och terminsavslutningarnas planering. Praon ställs in men i övrigt ber vi att få återkomma lite längre fram när framtiden är lite lättare att sia.

Med allt ovan och läget som det är; Sköt om er, ta väl hand om er och glöm inte att umgås så säkert som möjligt.

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.