Svalövs Montessori

För ditt barns bästa framtid

barnen säger: - "Där hade jag det riktigt bra."

 

10 skäl att välja Svalövs Montessori

1. Gemenskap

Svalövs Montessori har en mycket stark gemenskap där elever, föräldrar, barn, personal och besökare blir sedda och känner sig välkomna.

2. Harmoni

Balanserade avdelningar och mindre klasser skapar trygghet, studiero och harmoni.

3. Lärartäthet

Svalövs Montessori har den högsta lärartätheten i Svalöv. Eleverna får därigenom mer lärartid och bättre personlig kontakt med sina lärare.

4. Bra studieresultat

Svalövs Montessoris resultat på nationella prov ligger långt över riksgenomsnittet.

5. Engagemang och generositet

Svalövs Montessori anställer bara de som brinner för att ge det där extra, av sin tid, erfarenhet och engagemang för barns lärande, det är det som ger barnen glädje genom kunskap.

6. Gemenskap mellan föräldrar

I Svalövs Montessori Ekonomisk förening finns traditioner och social gemenskap som gör att föräldrar lär känna varandra.  Föräldrar som känner varandra har lättare för att samverka när barnen umgås på fritiden.

7. Bästa lägena i Svalöv

Svalövs Montessoris byggnader ligger strategiskt placerade i Svalöv. Det innebär en fantastisk charm, närhet till naturen och lättåtkomligt, dvs det är nära till allt.

8. En tydlig pedagogisk grundidé

All undervisning på Svalövs Montessori utgår från läroplanerna och montessoripedagogikens förhållningssätt. Vi möter barnet på barnets nivå och anpassar dess utmaningar till ett nyfiket, intressant lärande utifrån barnets förutsättningar.

9. Inget vinstintresse

Svalövs Montessori är en kostnadseffektiv friskola som drivs utan vinstintresse. Alla medel går direkt till verksamheten, dvs barnen.

10. Hög ambitionsnivå

Vår ambition är att bedriva verksamhet med hög kvalitet i en trivsam, personlig miljö. I visionen står ”En montessoriskola i vår tid”, vilket innebär att skolan ska vara utvecklingsbenägen och uppdaterad inom pedagogisk forskning.